Oftalmik Market – Konak Otel

15 – Mayıs – 2012 Salı Oftalmik Market Bilgilendirme toplantısı Konak Otelde yapıldı… İnteaktif Sunum ve Tanıtım Film tasarımları yapıldı… Çoklu kamera sistemimiz ile etkinliği görüntüledik. Görüntü çıkışı LED ekranlara yansıtıldı…
Tarih 15 Mayıs 2012 Katagori İnteraktif Tasarım, Prodüksiyon, Reji Sistemleri Client Reji Sistemi - İnteraktif Tasarım - Prodüksiyon
Proje Sayfası


Advanced Options